Rozliczenia z ZUS

diagramy na komputerze

Do rozliczeń z ZUS zobowiązana jest każda działalność gospodarcza, zarówno jednoosobowa, jak i zatrudniająca pracowników. Dbamy o poprawne
sporządzenie dokumentów , co gwarantuje prawidłowość danych na koncie płatnika i osób zgłoszonych do ubezpieczenia.

W ramach usługi z zakresu rozliczeń ZUS zajmujemy się:

  • sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych ZUS,
  • zgłoszeniem osób współpracujących oraz pracowników do ubezpieczeń właściciela.

Na czym polegają rozliczenia ZUS?

Zasady, na podstawie których zostają rozliczone składki ZUS, uzależnione są od wybranej formy opodatkowania. Osoby prowadzące
działalność gospodarczą zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Deklarację
rozliczeniową oraz wyliczone na jej podstawie składki należy złożyć do 20 dnia następnego miesiąca.

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności, w niektórych przypadkach, mogą skorzystać przez 6 miesięcy z tzw. ulgi na start a po jej
zakończeniu skorzystać z tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru przez okres 24 miesięcy