Kadry i płace

liczenie na kalkulatorze 5

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi kadrowo-płacowe. Sprawność systemu kadr i płac ma duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój. Pozwala uzyskać oszczędności i zoptymalizować koszty. Powierzając tę część obowiązków naszej firmie, przede wszystkim oszczędzasz czas spędzony nad sporządzaniem wszelkiej dokumentacji, a także masz pewność profesjonalnego wykonania zleconych nam zadań. Obsługa kadr i płac wymaga dużej wiedzy, biegłości w zmieniających się przepisach, staranności i dokładności, a to wszystko zapewnią Ci nasi specjaliści.

 

Jaki zakres działań obejmują usługi kadrowo-płacowe?

Każda firma zobowiązana jest do wypełniania obowiązków w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Przy zatrudnianiu dużej liczby pracowników, warto powierzyć to zadanie firmie zewnętrznej.

Usługi kadrowo-płacowe świadczone przez nasze biuro rachunkowe obejmują:

sporządzanie umów cywilnoprawnych, czyli umów zlecenie i o dzieło, umów o pracę, a także dokumentacji z nimi związanej;

prowadzenie dokumentacji urlopowej pracowników, rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP oraz akt osobowych pracowników;

sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;

sporządzanie regulaminów pracy, wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych;

naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;

sporządzanie i przesyłanie informacji o zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników, imiennych raportów miesięcznych;

sporządzanie zgłoszeń pracowników i ich rodzin do ZUS.