Ewidencji dla celów podatku VAT

liczenie na kalkulatorze 3

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje również prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT. Firmy świadczące usługi lub sprzedające towary nakładają na nie podatek według obowiązujących składek. Obowiązkiem przedsiębiorstwa jest prowadzenie rejestrów VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Deklaracje podatkowe należy składać w formie elektronicznej raz na miesiąc lub raz na kwartał.

Zlecając tę usługę nam, masz gwarancję złożenia poprawnie sporządzonych rejestrów w określonym terminie. Pracownicy naszego biura posiadają niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT.

 

Rodzaje ewidencji dla celów podatku VAT

Pełna ewidencja VAT

Pełna ewidencja VAT musi być prowadzona w przypadku czynnych podatników VAT, czyli firm, które mają obowiązek odprowadzania podatku należnego z tytułu zakupu i sprzedaży. Płatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, która zawiera wszystkie niezbędne dane umożliwiające sporządzenie deklaracji podatkowej. Pełna ewidencja VAT musi zwierać:

  • dane określające podmiot i podstawy opodatkowania,
  • wysokość kwoty podatku należnego,
  • korekty podatku należnego,
  • dane identyfikujące transakcje.

 

Uproszczona ewidencja VAT

Uproszczoną ewidencję VAT zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podatkowego VAT. Zwolnienie to przysługuje firmom osiągającym wartość sprzedaży nieprzekraczającą 200 000 zł w skali roku. Podmioty te mają obowiązek powadzić ewidencję sprzedaży w danym dniu w celu weryfikacji ewentualnego przekroczenia maksymalnej wartości dochodów ze sprzedaży, co z kolei może przyczynić się do konieczności odprowadzania podatku.