Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

liczenie na kalkulatorze 2Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia książki przychodów i rozchodów, dzięki której możesz ocenić efektywność prowadzonej działalności. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest częścią uproszczonej księgowości prowadzonej w firmie. Jej zadaniem jest wyliczenie osiągalnego dochodu na podstawie dowodów księgowych (faktur i paragonów). Podczas sporządzania wyliczeń uwzględniamy przychody i wydatki firmy. Konieczne jest umieszczenie w niej szczegółowych opisów wykonanych operacji, czyli danych kontrahentów, dat oraz rzeczywistych kwot faktur.

 

W księdze przychodów i rozchodów należy zawrzeć:

  • przychody firmy,
  • wydatki związane z zakupem towarów handlowych i materiałów podstawowych,
  • wydatki związane z prowadzeniem działalności,
  • koszty prac badawczo-rozwojowych,
  • wynagrodzenia pracowników.

 

Kto powinien prowadzić księgę przychodów?

Książkę przychodów i  rozchodów  mają obowiązek prowadzić osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie, którym przewodniczą osoby fizyczne. Dodatkowo ich roczne przychody nie mogą przekraczać 2 milionów euro w przeliczeniu na złotówki. W przypadku nawet jednorazowego przychodu przekraczającego daną kwotę może wystąpić przymus przejścia firmy na prowadzenie pełnej księgowości.

 

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów mają również:

  • osoby wykonujące działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;
  • osoby duchowne, które postanowiły zrezygnować z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;
  • osoby zajmujące się produkcją rolną, jeżeli zgłoszą zamiar prowadzenia tej księgi.