J&K

BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE
J&K Jolanta Jurczyk

Adres

 

84-240 Reda

ul.Feliksa Nowowiejskiego 7
Telefon 604 678 210

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Biuro Rachunkowe J&K Jolanta Jurczyk w Redzie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie świadczonych usług jest Biuro Rachunkowe J&K Jolanta Jurczyk z siedzibą w Redzie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 7, które reprezentuje właściciel Jolanta Jurczyk. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: jolanta.jurczyk@biuro-jk.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu
prawidłowego wykonania Umowy
o świadczenie usług księgowych i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.

Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami jeszcze przez okres czasu wskazany w ustawie Kodeks cywilny.

Osoba, której dane przetwarza Administrator, posiada prawo dostępu do treści swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została wyrażona) w dowolnym momencie. Osoba, której dane przetwarza Administrator, może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych odbywa się niezgodnie z prawem.